Chuyên mục: Quận Bình Thạnh

Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25 Quận Bình Thạnh
Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh