Chuyên mục: Quận 2

Địa chỉ: Xa lộ hà nội quận 2
Địa chỉ: Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2.